Main menu

Kredyt hipoteczny

Planujesz zakup mieszkania? Myślisz o budowie własnego domu? Pomożemy Ci wybrać odpowiedni kredyt hipoteczny, porównując ofertę w 26 bankach!

dowiedz się więcej...

Mieszkanie Dla Młodych

Rządowy program dopłat do kredytów mieszkaniowych. Dowiedz się ile możesz zyskać!

dowiedz się więcej...

Kredyt samochodowy

Zamierzasz kupić nowy samochód, a nie masz wystarczającej gotówki? Kredyt samochodowy to właśnie to czego potrzebujesz!

dowiedz się więcej...

Zmiany modyfikujące zasady programu MDM – „Mieszkanie dla młodych”:

1. Wprowadzenie możliwości finansowania wnoszenia wkładów budowlanych w inwestycjach realizowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe.

W 2012 r. spółdzielnie mieszkaniowe oddały do użytkowania 3 507 mieszkań. Przy założeniu, że tylko połowa z nich mogłaby się kwalifikować do programu, wydatki budżetu wzrosłyby o ok. 40 mln zł rocznie.

W umowach ze spółdzielniami mieszkaniowymi określa się przewidywany koszt realizacji inwestycji, jednak ostateczna wartość jest znana dopiero po zakończeniu przedsięwzięcia. Zapis ten uniemożliwia dokładną weryfikację wartości mieszkania – co skutkuje niemożnością wyliczenia limitów w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”. Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie nie można zweryfikować czy cena mieszkania mieści się w limicie ceny obowiązującej w programie.

Ministerstwo zaproponowało wprowadzenie zmian, które umożliwią ubieganie się o finansowe wsparcie w ramach programu „Mieszkanie dla młodych” członkom spółdzielni mieszkaniowych podpisujących ze spółdzielnią umowę o budowę lokalu.

2. Zwiększenie prorodzinnego charakteru programu.

Wśród obecnych beneficjentów programu dominują małżeństwa i osoby bezdzietne (75,7%). Małżeństwa i osoby z jednym dzieckiem stanowią 20,2% beneficjentów, z dwójką dzieci – 4,0%, zaś z trójką – 0,1%. Wg aktualnej wersji ustawy małżeństwa i osoby bezdzietne mogą liczyć na dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 10% wartości odtworzeniowej. Małżeństwa i osoby wychowujące przynajmniej jedno dziecko mogą otrzymać wsparcie w wysokości 15% wartości odtworzeniowej mieszkania.

Przewidywane zmiany zakładają uzależnienie wysokości przyznawanej pomocy od liczby wychowywanych dzieci. Małżeństwa i osoby z dwójką dzieci mogłyby otrzymać dofinansowanie w wysokości 20% wartości odtworzeniowej mieszkania, zaś małżeństwa i osoby z trójką i więcej dzieci mogłyby otrzymać wsparcie w wysokości 30% wartości odtworzeniowej mieszkania.

Ponadto rodziny lub osoby z co najmniej trojgiem dzieci będą mogły liczyć na dofinansowanie liczone od większej powierzchni mieszkania – tj. 65 m2 (dotychczas jest to 50 m2).

3. Zniesienie limitu wieku i wymogu posiadania mieszkania dla wielodzietnych wnioskodawców.

Ze względu na niski udział rodzin wielodzietnych w programie MDM, rząd zdecydował o modyfikacji warunków umożliwiających przystąpienie do programu. W przypadku osób wychowujących co najmniej troje dzieci zostaną zniesione warunki dotyczące limitu wieku oraz nieposiadania domu lub mieszkania przed przystąpieniem do programu.

Rząd pragnie w ten sposób stworzyć wielodzietnym rodzinom możliwość poprawy obecnych warunków mieszkaniowych niezależnie od ich aktualnej sytuacji.

źródło. http://mieszkaniedlamlodych.com

Współpracujemy z najlepszymi:

  +48 694 452 770


  info@mnfinance.pl